Redacció i presentació de denúncies, querelles o constitució en actor civil.

La redacció de denúncies o querelles permet posar en coneixement de l’autoritat judicial qualsevol esdeveniment o fet delictiu de manera que s’inicia el procediment penal contra el seu autor, o s’engeguen els mecanismes legals que permeten la seva identificació.

Anuncis