Peticions de llibertat.

El lletrat vetlla pel respecte dels drets del detingut.

És de l’aptitud de l’advocat d’encarregar-se de la gestió de les reunions amb el detingut al Centre Penitenciari fins a la presentació de la petició de llibertat, amb tot el seguiment judicial tenint una gran cura dels procediments escaients.

Anuncis