Apel·lacions contra sentències de primera instància.

Quan la part no està d’acord amb la decisió de primera instància, l’advocat interposa davant del Tribunal Competent Superior per tal que aquest resolgui de bell nou sobre l’afer.

Anuncis