Judicis davant del Tribunal competent.

El despatx intervé en l’acte judicial, solemne i públic, culminatori del procediment, en el qual el jutge o tribunal que entén en un afer pendent de sentència, escolta la relació del secretari i els informes de les parts en defensa de llurs pretensions, juntament amb les proves pericials i testificals i l’interessat.

L’assistència  del lletrat a la vista oral és l’art d’exercir l’advocacia amb l’habilitat, l’estratègia i l’experiència que només els anys i la vocació ho possibiliten.

Anuncis