Defensa del processat.

La Constitució garanteix els drets fonamentals de tutela judicial efectiva i de presumpció d’innocència. En el marc de la nostra professió vetllem dins del procediment penal, davant de tot tipus de jutjats o Tribunals, perquè l’imputat vegi garantits els seus Drets i tingui una defensa jurídica justa i acurada.

Anuncis