Morositat. Reclamació de deutes.

Davant de qualsevol impagat des del despatx es tramiten els procediments judicials i extrajudicials necessaris per garantir el cobrament dels deutes (normalment factures), ja sigui contra particulars o bé contra societats, exercitant les accions legals pertinents que permetin una millor solució al client creditor.

Anuncis