Modificació d’estatuts

Davant d’un augment de capital, canvi de sistema d’administració de la societat, o qualsevol altra decisió presa que suposi una modificació de les normes necessàries per les que es regeix una societat de capital, és necessari dur a terme una modificació d’estatuts, tot seguint determinats requisits legals.

Anuncis