Impugnació d’acords socials.

No tots els socis d’una societat de capital poden mostrar la seva conformitat als acords adoptats en les diferents Juntes Generals que s’han celebrat. L’exercici de diferents accions legals permet invalidar aquests acords, ja sigui per ser perjudicials, abusius per als interessos de la minoria, no complir amb els requisits legals establerts o bé per ser contraris als interessos socials.

Anuncis