Defensa de la competència.

Davant d’un mercat on regeix la lliure competència és necessari regular determinats extrems per tal d’evitar la concurrència de competència deslleial entre els diferents agents econòmics, de manera que es preveuen legalment determinades accions dirigides a evitar comportaments abusius o deslleials i als usos deshonestos de les tècniques de producció i venda.

Anuncis