Crisi empresarial. Concurs de creditors.

La situació de fallida econòmica d’una societat sol comportar necessàriament la declaració de concurs de creditors. El despatx assumeix la defensa dels interessos del deutor que es declarat en concurs, preparant la sol·licitud de declaració de concurs voluntari i duent a terme el seguiment de les diferents fases judicials que es van succeint. Així mateix, també vetlla pels interessos dels creditors presentant la sol·licitud de concurs necessari del deutor o bé personant-se en el concurs, mitjançant el control de l’actuació dels administradors concursals presentant els incidents que s’escaiguin o bé propostes de conveni per tal de satisfer el crèdit reconegut.

Anuncis