Accions davant l’incompliment de contractes.

La subscripció d’un contracte bilateral, entre dues parts, pot comportar que una de les parts contractants no compleixi amb les obligacions assumides, de manera que crea un greu perjudici per a l’altra part contractant. Des del despatx s’exerciten tot tipus d’accions legals per aconseguir la defensa dels interessos dels nostres clients, de manera que vegin satisfetes les seves pretensions i l’incompliment contractual davant el que ens trobem tingui les mínimes repercussions possibles.

Anuncis