Dret Laboral

En particular, el Àrea de Pràctica de Dret Laboral s’ocupa de les matèries següents:

Assessorament en la contractació laboral

Negociació Col·lectiva i Relacions Laborals

 • Pactes i convenis col·lectius.
 • Assessorem en les operacions més complexes de reestructuració, reorganització, tancaments parcials i totals, que impliquen acomiadaments col.lectius en expedients de regulació d’ocupació en totes les seves fases, prejubilacions, sistemes de renda i recol·locacions. Disseny del pla social i del pla de contingències en el si de l’expedient de regulació.
 • Col·laborem amb les empreses al llarg de tot el procés legal per a la implantació de modificacions substancials dels contractes de treball i altres conflictes col·lectius.

Arbitratge i litigis en l’ordre jurisdiccional social

Representem els clients en tota mena de procediments, judicials i extrajudicials:

 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes.
 • Acomiadaments: assistència lletrada en les vies judicials i administrativa prèvia.
 • Defensa i representació de l’empresa en conflictes individuals plantejats amb els seus treballadors durant la vigència o després de l’extinció de la relació laboral.
 • Conflictes col·lectius plantejats pels treballadors o els sindicats davant els òrgans competents.

Procediments administratius i contenciós-administratius 

 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Procediments sancionadors.
 • Accidents de treball.
 • Liquidació de deutes a la Seguretat Social.
 • Recursos contenciós-administratius.
Anuncis