Defensa del consumidor.

El panorama legislatiu actual preveu determinats mecanismes per fer valer els drets del consumidor i usuari davant la pràctica en el mercat d’actuacions abusives o contràries als drets que els assisteixen.

Anuncis