Accidents de circulació.

En tot accident de circulació sempre hi ha un conductor responsable, qui  ha de respondre civilment dels danys ocasionats a la víctima i, en el seu cas, als seus ascendents o descendents, drets que es fan valer per mitjà de les accions previstes legalment

Anuncis