Reclamacions de quantitat.

Davant de qualsevol impagat des del despatx es tramiten els procediments judicials i extrajudicials necessaris per garantir el cobrament dels deutes (normalment factures), ja sigui contra particulars o bé contra societats, exercitant les accions legals pertinents que permetin una millor solució al client creditor.

La tramitació dels judicis contradictoris davant de l’Hble. Batllia passen en funció de la quantia del procés.

Anuncis