El desnonament.

El judici de desnonament és el procediment judicial interposat contra l’ocupant d’un immoble o finca rústica o urbana, senceres o en part, perquè deixi lliure a disposició del propietari l’espai ocupat, per expiració del termini fixat en el contracte d’arrendament, per manca de pagament de la renda, per incompliment de les condicions del contracte, per gaudir de l’ús a precari o per altres causes estipulades a la llei.

Anuncis