Accions dirigides a la protecció de la propietat.

La llei preveu expressament determinades accions per tal de defensar la propietat privada per persones alienes que l’estiguin posseint o bé que impedeixin al seu propietari gaudir-ne de forma pacífica.

Anuncis