Intervenció en processos contenciós-administratius

Direcció lletrada de recursos contenciós-administratius en totes les àrees del Dret Administratiu i davant totes les instàncies jurisdiccionals, tant unipersonals com col·legiades.

Anuncis