Interposició de tot tipus de reclamacions en via administrativa.

Contra els actes de les diferents administracions, que en moltes ocasions resulten perjudicials per als interessos dels nostres clients, s’interposen recursos per tal d’aconseguir que la mateixa administració corregeixi la seva postura al respecte.

Anuncis