Dret Administratiu (Via Ordinaria i Contenciosa)

  • Procediments administratius: intervenció en tot tipus de procediments administratius, redactant al·legacions, informes i recursos administratius i representant al client en negociacions.
  • Procediments contenciós-administratius: direcció lletrada de recursos contenciós-administratius en totes les àrees del Dret Administratiu i davant totes les instàncies jurisdiccionals, tant unipersonals com col·legiades.
  • Direcció lletrada en tot tipus de recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional.
Anuncis