Àrees de pràctica

Sala de reunions

Sala de reunions

 

Vet a continuació l’esquema de les diferents àrees d’especialització del despatx.

–   Redacció i presentació de denúncies, querelles o constitució en actor civil.

–   Peticions de llibertat.

–   Defensa del processat.

–   L’acusació particular.

–   Judicis davant del Tribunal competent.

–   Apel·lacions contra sentències de primera instància.

–   De l’Ordenança Penal.

–   Redacció i interpretació de tot tipus de contractes.

–   Accions dirigides a la protecció de la propietat.

–   Contractes laborals.

–   Jurisdicció laboral.

  Crisi de Parella i Ruptura del Vincle (Separacions i divorcis)

–   Dret de successions.

  Negligències professionals (mèdiques, hospitalàries, agents de l’edificació…).

–   Accidents laborals.

–   Accidents de circulació.

–   Defensa del consumidor.

  Morositat. Reclamació de deutes.

–   Accions davant l’incompliment de contractes.

–   Assessorament, preparació i assistència a Juntes Generals.

–   Impugnació d’acords socials.

–   Modificació d’estatuts.

–   Defensa de la competència.

–   Patents i marques.

–   Crisi empresarial. Concurs de creditors.

–   Interposició de tot tipus de reclamacions en via administrativa.

–   Intervenció en processos contenciós-administratius.

Anuncis