Advertència legal

Objecte i contingut de la web

Aquesta web té caràcter merament informatiu. La informació que s’hi inclou no constitueix, en cap cas, un mitjà d’assessorament i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En cap cas el bufet serà responsable dels errors o omissions que pugui haver-hi a la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que se’n faci.

El despatx es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquesta Advertència Legal general i qualsevol advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicable a aquesta web.

Propietat Intel·lectual

Aquest despatx fa reserva de tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com dels Butlletins informatius que figuren en la mateixa.

Llei aplicable

Aquest Advertència Legal es regeix per la legislació andorrana aplicable.

Anuncis